Wolontariat

Nasze wspaniałe Wolontariuszki

Pani Irenka
Pani Ania
Pani Ula

DOŁĄCZ DO GRONA WOLONTARIUSZY
FRANCISZKAŃSKIEGO OŚRODKA POMOCY DZIECIOM

– chcesz dobrze się bawić, pomagając przy tym innym,
– masz ciekawe zainteresowania i chcesz się nimi podzielić,
– chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe,
– lubisz pracować z dziećmi,
– chcesz rozwinąć swoje kompetencje,
– chcesz odbyć praktyki studenckie,
– masz wolny czas i chcesz go dobrze wykorzystać,

– pomagać dzieciom w czasie zajęć świetlicowych (pomoc przy odrabianiu lekcji, wspólna zabawa i spędzanie czasu)
– indywidualne pogotowie lekcyjne (indywidualne korepetycje, organizowane poza planem zajęć świetlicowych)
– organizować warsztaty dla dzieci (kółka zainteresowań lub okazjonalne akcje rozwijające umiejętności naszych podopiecznych),
– pomagać w czasie różnych akcjach i projektach Ośrodka, takich jak kiermasze, festyny, zbiórki żywności,
– pomagać w czasie wycieczek, zimowisk oraz wypoczynku letniego,
– pomoc techniczna (niektórzy wolontariusze nie mają możliwości zaangażowania się w pracę z dziećmi lub seniorami, mogą natomiast pomóc np. w tworzeniu materiałów promocyjnych, administrowaniu stroną internetową, itp)
– wspierać i pomagać w promocji działań Ośrodka oraz pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych.

Nasi wolontariusze to ludzie w różnym wieku – uczniowie, studenci, osoby pracujące i na emeryturze.
Każdy wnosi ze sobą wyjątkowe doświadczenie, dlatego nie przejmuj się, że jesteś za stary lub za młody, bo dzięki Tobie może dziać się dobro.