O nas

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom oraz Osobom Niepełnosprawnym i Społecznie Nieprzystosowanym

Nasz Ośrodek od roku 1997 służy społeczności miasta, gminy i powiatu Głubczyce. Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, której odbiorcami zajęć są dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, rekonstruowanych i zagrożonych patologią, jak również osoby szukające pomocy i wsparcia terapeutycznego. W zajęciach Ośrodka uczestniczy regularnie ok. 30 dzieci codziennie i ok. 15 wolontariuszy tygodniowo. Dyrektorem FOPD od 16 sierpnia 2017 roku jest o. mgr-lic. Urban Adam Bąk OFM, pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), w trakcie kursu mistrzowskiego. Realizowany program jest zwrócony do dzieci i młodzieży w ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych FOPD. Zajęcia odbywają się w dniach nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00. Realizowane zajęcia objęte są harmonogramem tygodniowym i ubogacone różnymi imprezami okolicznościowymi i wyjazdami. Korzystanie z zajęć w Ośrodku jest bezpłatne, a Ośrodek utrzymuje się z pomocy gminy, powiatu, miasta, parafii, zakonu i ofiar ludzi dobrej woli.

Realizacja zadań ośrodka była prowadzona w następujących formach:

zajęcia edukacyjne-wyrównawcze, które polegały na udzieleniu pomocy w odrabianiu zadań domowych, dzięki czemu pogłębiano u tych dzieci program nauczania szkolnego. Prowadzono korepetycje grupowe oraz indywidualne. Podejmowano współpracę z dyrekcją szkół i wychowawcami podopiecznych. W tego typu zajęciach pomagali również wolontariusze, starsza młodzież, oraz nauczyciele współpracujący z Ośrodkiem.

zajęcia rozwijające zainteresowania: uzdolnienia i talenty dzieci i młodzieży należy rozwijać, dlatego niemal każdego tygodnia – w zależności od możliwości czasowych – prowadzono również zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, sportowe, informatyczne czy kulinarne.

Zajęcia artystyczne i plastyczne polegały na samodzielnym wykonywaniu przez dzieci dekoracji pomieszczeń ośrodka na uroczystości odbywające się w ciągu roku – walentynki, ferie, dzień dziecka, urodziny podopiecznych, wakacje, imprezy andrzejkowe, mikołajkowe, wigilijne czy inne. Przygotowywano samodzielnie kartki i stroiki świąteczne, ozdoby na stół oraz rysunki i plakaty okolicznościowe. W ramach zajęć plastycznych dzieci przygotowywały również prace plastyczne z różnych wyjazdów edukacyjnych i kulturalnych.

Zajęcia teatralne i muzyczne, to poznawanie nowych piosenek związanych z różnymi okolicznościami, przygotowania do występu na spotkaniu integracyjnym z osobami niepełnosprawnymi w MDK czy różne prowadzone przez nas akademie czy występy okolicznościowe. Prowadzono zajęcia z biblioterapii, a wielkim dziełem było przygotowanie i wystawienie Jasełek podczas spotkania wigilijnego.

Zajęcia kulinarne polegały na przygotowywaniu przez dzieci – pod okiem opiekuna – posiłku, jak również pieczenie ciast czy pierników. Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci miały również możliwość skorzystania z wykonanych potraw.

Zajęcia fotograficzne polegały na nauce robienia zdjęć, wspólnych wyprawach czy poznawania tajnik fotografii.

Zajęcia informatyczne polegały na ćwiczeniu umiejętności w korzystaniu z komputera i internetu. Szczególny nacisk kładziony był na odpowiedzialne korzystanie z mass-mediów.

Zajęcia sportowe, rozwijające sprawność fizyczną i zdrowie dzieci i młodzieży były realizowane na sali Ośrodka (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, dart, trampolina, zajęcia ruchowe, gimnastyka korekcyjna), placach zabaw, oraz na sali gimnastycznej i basenie kąpielowym. Zajęcia prowadził o. Urban, posiadający uprawnienia instruktorskie w piłce nożnej i gimnastyce korekcyjnej. Finalizacją roku był udział w Franciszkańskich Mistrzostwach Piłkarskich oraz zawodach sportowych w Górze św. Anny.

– zajęcia terapeutyczne: głównym zadaniem FOPD jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Socjoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. W naszym głubczyckim Ośrodku, realizowany jest autorski program socjoterapeutyczny “Pedagogika miłości”, który prowadzi ojciec Urban Adam Bąk OFM, wykwalifikowany socjoterapeuta i doświadczony pedagog. Socjoterapia naszego Ośrodka polega na traktowaniu każdego z miłością i szukania w nim dobra, tak jak robił to Jezus Chrystus. Dlatego każdego dnia w Ośrodku wychowankowie uczą się znajdować w sobie dobro, akceptować siebie i innych, odkrywać co dobrego spotyka ich w życiu, z czego mogą być dumni oraz zdobywają umiejętności nazywania swoich emocji i traktowania wszystkich z szacunkiem. Socjoterapia jest realizowana przez pracę w grupową oraz indywidualną.

wyjazdy i spotkania edukacyjne, rekreacyjne i kulturalne: w ramach działań Ośrodka zorganizowano w minionym roku liczne wyjazdy do kina, na basen, wycieczki krajoznawcze, jak i wyjazdy dłuższe: “Zimowisko z Bogiem”, “Zjazd Ministrantów i Marianek”, “Wakacje z Bogiem”, do parku trampolin “GoJump”, strzelnicy “Paintball”, “Monster Truck”, półkolonie w stadninie koni, zwiedzanie Wrocławia, Opola czy Góry św. Anny. Dodatkowo w każdym tygodniu odbywały się czy zajęcia edukacyjno-kulturalne oraz cykliczne spotkania z gościem.

szkolenia wolontariuszy i kadry wychowawców: ważną częścią działań Ośrodka jest szkolenie kadry. W tym roku na zasłużoną emeryturę udała się p. Bożena Wojnarska, a zastąpiła ją p. Aneta Hebda. Kadra doszkalała się zawodowo przez udział w kursach, szkoleniach czy konferencjach naukowych, jak również przez studia specjalistyczne. Również odbywały się szkolenia dla wolontariuszy i starszej młodzieży.

remonty: zajęcia w Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom odbywają się zabudowaniach klasztornych ojców franciszkanów, w dawnym budynku Gimnazjum Książęcego, zbudowanym w roku 1752. Ponad 250 letni budynek wymaga ciągłych remontów i napraw, aby jak najlepiej służyć swemu obecnemu zadaniu, jakim jest służba dzieciom. W tym roku w okresie ferii udało się wyremontować jedną salę do socjoterapii oraz w okresie wakacyjnym dokonać gruntownego remontu dwóch sal lekcyjnych, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do zabawy i pracy. Również powstała sala zabaw, gdzie dzieci codziennie mogą korzystać ze sprzętu przeznaczonego do sportu czy zabaw, aby redukować stres i negatywne emocje. W planach są kolejne remonty sal oraz adaptacja pomieszczeń na siłownię, salę wyciszenia czy inne.

Dodatkowo młodzież zaangażowała się również czynnie w ogólnopolską akcję zbierania żywności w miejscowych sklepach, organizowaną co roku przez Opolski Bank Żywności wraz z FOPD. Dzięki zbiórce zgromadzona żywność służyła jako codzienne wyżywienie, a słodycze zostały przeznaczone na paczki świąteczne, mikołajkowe oraz nagrody w konkursach i zabawach. W okresie adwentu podczas rorat zorganizowano akcję „Śniadanie”, gdzie dzieci uczestniczące w roratach otrzymywały codziennie posiłek, a dorośli kawę. Przebywanie podopiecznych na zajęciach z rówieśnikami i opiekunami, którzy otaczają dzieci życzliwością i wsparciem pozwoliło na odreagowanie określonych doświadczeń traumatycznych przeżywanych czasami w rodzinie i środowisku oraz nauczyło rozumnie korzystać z elektroniki i mądrze spędzać czas. Oprócz realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych dzieci odbierały dobre wzorce i normy, co zwiększyło ich bezpieczeństwo, podniosło aktywność i umiejętność odnalezienia się w społeczeństwie.