Plan dnia

Ramowy program dzienny FOPD:

Godz. 15.00-15.30 – rozmowa o codziennych radościach i kłopotach, czyli dzielenie się tym, co było w szkole i redukcja negatywnych emocji;

Godz. 15.30-16.30 – odrabianie zadań domowych, korepetycje z różnych przedmiotów, skorzystanie z pomocy nauczycieli i wolontariuszy,
ćwiczenia ugruntowujące i uzupełniające wiedzę ucznia;

Godz. 16.30-17.00 – praca socjoterapeutyczna, rozmowy indywidualne i grupowe, terapia dzieci i młodzieży;

Godz. 17.00-17.30 – przygotowanie i spożywanie posiłku;

Godz. 17.30-18.30 – zajęcia w grupach i warsztatach zainteresowań: prace plastyczne, artystyczne, teatralne, kulinarne, praca i nauka z komputerem, wspólna zabawa i sport;

Godz. 18.30-19.00 – podsumowanie dnia, dyskusje na temat zaistniałych sytuacji i konfliktów pomiędzy dziećmi, porządkowanie sal zajęciowych, pożegnanie dzieci.


Raz w tygodniu odbywają się zajęcia na basenie oraz na sali gimnastycznej, również raz w tygodniu odbywa się spotkanie szkoleniowo-katechetyczne dla wolontariuszy.