Plan pracy

PLAN PRACY
FRANCISZKAŃSKIEGO OŚRODKA POMOCY DZIECIOM
W GŁUBCZYCACH

 

 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Zajęcia FOPD w Głubczycach będą realizowane w gminie i mieście Głubczyce i skierowane do dzieci uczących się w tej gminie i mieście.
 2. Zajęcia będą odbywały się w dniach nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00.
 3. Głównymi odbiorcami naszych zajęć były dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, rekonstruowanych i zagrożonych patologią. W zajęciach ośrodka uczestniczyć będzie regularnie ok. 30 dzieci codziennie i ok. 10 wolontariuszy tygodniowo.

 

 1. PODSTAWOWE CELE I ZADANIA:

 

 1. Zapewnienie optymalnego rozwoju wychowanków w zakresie życia osobistego, w szczególności:

– kontroli własnego zachowania,

– ekspresji i kontroli uczuć,

– zdolności umiejętnego funkcjonowania w szkole, w rodzinie, w środowisku.

 1. Stworzenie atmosfery życzliwości, akceptacji, bezpieczeństwa, aby wychowankowie mogli odnaleźć poczucie własnej wartości, pozwalającej na wchodzenie w życie bez lęku.
 2. Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nałogów: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii.
 3. Kompensowanie deficytów rozwojowych, uzupełnianie zaniedbań szkolnych i wyrównywanie poziomu wiedzy.
 4. Stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
 5. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny.
 6. Organizowanie zajęć, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci: zajęcia edukacyjne-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, sportowe, informatyczne czy kulinarne.

 

 1. WYJAZDY I SPOTKANIA EDUKACYJNE, REKREACYJNE I KULTURALNE:

 

 1. W ramach działań Ośrodka planowane są następujące wyjazdy i spotkania:

– liczne wycieczki krajoznawcze

– wyjazdy do kina

– wyjazdy na basen

– udział w koncercie charytatywnym z ok. pierwszego dnia wiosny

– wycieczki do parku krajobrazowego na Górę św. Anny

– liczne zawody sportowe

– spotkania integracyjne

– zjazd sportowo-kulturalny w Górze św. Anny

– wyjazd na zimowisko w ukresie ferii zimowych

– wyjazd na letni wypoczynek w okresie wakacji

– wycieczki, liczne atrakcje

– udział w spotkaniu integracyjnym „Bez barier”

– spotkanie mikołajkowe

 

 1. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE:

 

 1. W ramach działań Ośrodka planowane są następujące imprezy okolicznościowe:

– urodziny podopiecznych

– Dzień Babci i Dzień Dziadka- konkursy i zabawy, wystawa prac

– walentynki – konkursy i zabawy

– zabawa karnawałowa

– dyskoteka na ostatki

– Dzień Kobiet – konkursy i uroczysty posiłek

– Dzień Matki – konkursy i spotkanie przy stole

– Dzień Dziecka – gry, zabawy i uroczysty posiłek

– uroczyste zakończenie roku szkolnego w Ośrodku

– uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ośrodku

– Dzień Chłopaka

– Dnia Patrona św. Franciszka – konkursy i zabawy, wystawa prac

– Dzień Zwierząt

– Dzień Nauczyciela

– troska o groby

– zabawa andrzejkowa

– Mikołajki z prezentami dla dzieci

– Wigilia ośrodkowa z prezentami pod choinką.